Znaczenie informacji w biznesie stale rośnie, dlatego Akademia Leona Koźmińskiego postanowiła zorganizować I Forum Strategicznego Wywiadu Bizneso...