Polskie uczelnie będą miały szanse diametralnie zmienić swoje relacje z absolwentami! Program Absolwent, a szczególnie jego podstawowe narzędzie ...