Drzewem genealogicznym w potoczny sposób nazywa się tablicę potomków, która sporządzana jest dla danej osoby, ale w praktyce może ona prezentować...