Wyniki dwóch badań zaprezentowanych na Międzynarodowym Sympozjum Żywieniowych Aspektów Osteoporozy (International Symposium on Nutritional Aspect...