Bogdan Klepas odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

krzyz wolnosci i solidarnosci
Bogdan Klepas, doradca zarządu Enei ds. dialogu społecznego został uhonorowany za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Krzyż Wolności i Solidarności odebrał z rąk prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego i wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Z kolei odznaczenie zakładowe, „Zasłużony dla Grupy Enea”, otrzymał z rąk prezesa firmy, Krzysztofa Zamasza.

Uroczystość wręczenia blisko trzydziestu twórcom i działaczom wielkopolskiej Solidarności Krzyży Wolności i Solidarności odbyła się w zeszłym tygodniu.

– Te odznaczenia wyrażają naszą wdzięczność dla osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski. Krzyż Wolności i Solidarności symbolizuje najważniejsze wartości, których obrona kosztowała życie wielu ludzi, wymagała cierpienia i wyrzeczeń. Tych wartości współczesne społeczeństwo nadal potrzebuje – powiedział podczas uroczystości prezes IPN, Łukasz Kamiński.

Wojewoda wielkopolski, Piotr Florek zwrócił uwagę na to, że choć zaledwie 25 lat upłynęło od upadku komunistycznej dyktatury, to dziś młodszym pokoleniom trudno uwierzyć jak bardzo PRL różni się od dzisiejszej Polski.

– Tę przemianę zawdzięczamy wam i waszym dokonaniom. Te odznaczenia są formą podziękowania za trudne lata prześladowań i – z pozoru – beznadziejnej walki, która zakończyła się sukcesem. Ten sukces, wolna Polska, jest waszą bezsporną, rzeczywistą zasługą – mówił wojewoda.

O nadanie Krzyża Wolności i Solidarności Bogdanowi Klepasowi wnioskował Piotr Adamski, szef NSZZ Solidarność w Enei. Prezes firmy, Krzysztof Zamasz wręczył mu dodatkowo odznaczenie „Zasłużony dla Grupy Enea”.

– Od czterech lat Bogdan Klepas dba o to, żeby dialog społeczny w Enei był partnerską rozmową pracowników z zarządzającymi firmą, a prawa pracownicze były szanowane i przestrzegane. To, że w Enei potrafimy wspólnie ze Stroną Społeczną rozwiązać każdy problem, to w dużej mierze jego osobista zasługa – powiedział, wręczając odznaczenie, prezes Enei.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Niech to będzie dla nas okazja do refleksji, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze – powiedział podczas krótkiej firmowej uroczystości Bogdan Klepas.

Ustanowiony w 2010 roku Krzyż Wolności i Solidarności jest polskim odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta RP działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.

Dodaj komentarz