Jeśli fundusze inwestycyjne, to jakie wybierać? / fundusze inwestycyjne

photo-1423666523292-b458da343f6aNie ma wątpliwości, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Na takie instrumenty stawia dzisiaj już ponad 2% wszystkich Polaków, którzy decydują się pomnażać swoje pieniądze. Warto poznać ten temat bardziej szczegółowo, by pierwsza tego rodzaju inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem.

 

Fundusze inwestycyjne – o co właściwie chodzi?

Fundusze inwestycyjne cechuje mechanizm, zgodnie z którym dochodzi do wspólnego pomnażania kapitału. Ten wnosi nie tylko jeden inwestor, ale cała ich grupa, dzięki czemu można liczyć na większy zysk. Każdy z inwestorów nabywa dowolną ilość jednostek uczestnictwa w jednym bądź co najmniej kilku funduszach. Im więcej środków na ten cel przeznaczy. Tym na większy zysk może liczyć.

Należy jednak pamiętać, że nie ma w pełni bezpiecznych funduszy inwestycyjnych. Owszem można ryzyko inwestycyjne w ich przypadku ograniczać, ale inwestor nigdy nie ma gwarancji powodzenia inwestycji. Zawsze musi mieć świadomość, że wniesiony przez niego kapitał może zostać utracony w części albo nawet w całości.

Fundusze inwestycyjnych dla początkujących

W fundusze inwestycyjne mogą inwestować także początkujący, którzy chcą w ten sposób pomnażać zgromadzone oszczędności. Warto, by wybierali jednak instrumenty, które charakteryzują się ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym. Dobrym przykładem są fundusze obligacji, fundusze pieniężne albo rynku pieniężnego. W ich przypadku również istnieje ryzyko inwestycyjne, ale jest ono wyraźnie słabsze.

Początkujący inwestorzy powinni też stawiać na fundusze inwestycyjne, w które inwestuje się w długim okresie. Okazuje się, że w takim przypadku ryzyko utraty wniesionych oszczędności jest znacznie niższe. W długim okresie inwestor może przecież przeczekać niekorzystną sytuację na rynku, by później móc cieszyć się wypracowanym zyskiem. W przypadku inwestycji krótkoterminowych czasu na to nie ma i istnieje większe ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestycje dla odważnych

Doświadczeni gracze rynku inwestycyjnego oraz ci, którzy nie obawiają się ryzyka albo chcą je podjąć, by tylko móc cieszyć się dużym zarobkiem, powinni wybierać najbardziej agresywne fundusze inwestycyjne, takie jak fundusze akcyjne. Te charakteryzują się największym ryzykiem utraty wniesionego kapitału, ale dają też szansę na największy zysk.

Agresywne fundusze inwestycyjne zalecane są osobom z doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie inwestowania w tego rodzaju instrumenty. To też dobre rozwiązanie dla tych, którzy posiadają spore nadwyżki pieniędzy i mogą podjąć ryzyko utraty ich części bez większego wpływu na swoją finansową sytuację. Warto również wiedzieć, że szansę większego zysku dają fundusze w krótkim terminie, ale te również obarczone są największym ryzykiem inwestycyjnym. Przy chęci wykorzystania tych instrumentów można z powodzeniem skorzystać z pomocy doradcy inwestycyjnego. To dobre rozwiązanie przynajmniej na początku, zanim jeszcze inwestor zacznie sprawnie poruszać się na rynku inwestycyjnym sam.