Czym są pracownicze plany kapitałowe?

System pracowniczych planów kapitałowych, czyli PPK został wdrożony 19 listopada ubiegłego roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Ma on zapewnić krajowej gospodarce bezpieczeństwo i dożywotnią stabilność. Czy ma to coś wspólnego z obywatelami? Co warto wiedzieć o PPK?

Ogólne założenia PPK – jak będzie to wyglądać w praktyce?

Podpisanie rozporządzenia o pracowniczych planach kapitałowych miało na celu zapewnienie wszystkim obywatelom, którzy pracują na umowę o dzieło, zlecenie lub umowę o pracę, pewnych środków emerytalnych.

W praktyce oznacza to, że środki zostają gromadzone w kapitale, a następnie inwestowane. Obrót pieniędzy sprawia, że zyski się mnożą, a wszystkie przedsiębiorstwa mają szansę dzięki funduszom, otworzyć nowe miejsca pracy.

Co PPK ma wspólnego z obywatelem?

Nasuwa się pytanie, jak nowa ustawa odbije się na obywatelu? Otóż pracownicze plany kapitałowe zakładają, że zaoszczędzone środki z kapitału będzie można inwestować, a firmy dzięki wzrostowi funduszu otrzymają możliwość utworzenia kolejnych miejsc zatrudnienia, więc tym samym sytuacja na rynku pracy się poprawi i wynagrodzenie wzrośnie.

Wszystkie osoby, które obejmie program, w chwili ukończenia 60 lat dostaną dostęp do odłożonych, z kapitału, środków finansowych. Na jakiej zasadzie będzie można nimi dysponować? Jaka kwota zostanie wypłacona?

Środki finansowe z pracowniczych planów kapitałowych

Od chwili, w której pracująca osoba zostanie objęta kapitałem, każdego miesiąca 4% z jej wynagrodzenia będzie odkładane na wyżej wspomniane konto. Gdy osiągnie wiek 60 lat, dostanie do niego dostęp i będzie mogła zarządzać funduszami na dwa sposoby. Oto one:

  1. Przez pierwsze 10 lat, może wypłacić środki w ratach i nie płacić z tytułu ich otrzymania podatku.
  2. Jednorazowa wypłacenie środków. Wtedy tylko 25% odłożonych oszczędności nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących działania pracowniczych planów kapitałowych w praktyce, można znaleźć na tej stronie internetowej: http://urzadskarbowy24.pl/. Jest to rzetelne źródło, które dokładnie tłumaczy proces tworzenia i obrotu środkami z PPK.