Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – dlaczego warto z niego skorzystać?

Powszechnie wiadomo, że zdrowie jest najwyższą wartością i że nie warto na nim oszczędzać. Państwowa służba zdrowia nie zawsze oferuje dogodne terminy i warunki leczenia poważnych chorób, dlatego coraz większą popularnością cieszą się pakiety oferujące ubezpieczenie na wypadek nowotworu oraz innych poważnych zachorowań. Przed zakupem prywatnego ubezpieczenia dobrze jest zapoznać się z jego warunkami oraz ofertą poszczególnych towarzystw i wybrać tę najkorzystniejszą.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – na czym polega?

Podstawowa zasada, na jakiej opiera się prywatne ubezpieczenie na wypadek nowotworu, to zapewnienie ubezpieczonemu wsparcia finansowego w razie postawienia diagnozy lekarskiej orzekającej poważne zachorowanie, w tym przypadku zachorowanie na raka. Polisy mogą obejmować różne choroby, takie jak zawał, udar czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie na wypadek nowotworu dedykowane jest zachorowaniu na określony w umowie rodzaj raka.

Jeśli ubezpieczony zostanie zdiagnozowany onkologicznie, polisa zapewnia mu wypłatę środków określonych w umowie. Pozwolą one na pokrycie kosztów leczenia, mogą też stanowić rekompensatę w przypadku utraty dochodów spowodowaną przerwą w wykonywaniu pracy zarobkowej. Nie zawsze pozwala to na 100-procentową rekompensatę utraconych zarobków, niemniej jednak stanowi zauważalną pomoc w trudnej sytuacji losowej.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – na co można przeznaczyć wypłacone środki?

Środki wypłacone z polisy oferującej ubezpieczenie na wypadek nowotworu mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, takich jak wizyty lekarskie, transport onkologiczny (specjalnie przystosowana do przewozu pacjentów onkologicznych karetka), lekarstwa oraz opieka medyczna i pobyt w szpitalu. Niektóre polisy oferują również zwrot kosztów dostawy leków, rehabilitacji, w tym wizyt domowych, zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki lekarskiej, dostarczania posiłków, pomocy psychologa oraz zwrot kosztów zakupu takich przedmiotów jak peruki czy protezy.

Niektóre polisy oferują też wypłatę świadczenia w przypadku konieczności przeszczepu narządów w wyniku choroby nowotworowej.

Polisy oferujące ubezpieczenie na wypadek nowotworu mogą dawać nawet 150% sumy ubezpieczenia przy wypłacie, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertą. Warto też wybierać te polisy, które obejmują największą liczbę rodzajów nowotworów.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – jakie warunki musi spełnić ubezpieczony?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie na wypadek nowotworu jako dodatkowe świadczenie do ubezpieczenia na życie. Możliwe jest jednak wykupienie jedynie polisy ubezpieczającej od zachorowania na raka.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu nakłada na osobę ubezpieczoną pewne obowiązki, których musi ona dopełnić, by otrzymać wypłatę środków w przypadku zachorowania.

Przede wszystkim w momencie zachorowania ubezpieczony nie może przekroczyć wieku wskazanego w umowie jako graniczny. Umowa musi być też ważna, dlatego należy sprawdzać jej status w przypadku, gdy przedłużana jest automatycznie. Na osobie ubezpieczonej spoczywa też obowiązek wykonywania badań kontrolnych, co jest ściśle określone w warunkach umowy. Zazwyczaj są to takie badania jak mammografia i cytologia (w przypadku kobiet), które należy wykonywać raz w roku lub raz na dwa lata, oraz badanie palpacyjne per rectum (badanie odbytu) w przypadku mężczyzn. Innymi słowy, warunkiem dodatkowym wypłaty świadczenia jest profilaktyka chorób nowotworowych udokumentowana badaniami lekarskimi w wyznaczonym okresie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wręcz kierować ubezpieczonego na badania kontrolne. W niektórych przypadkach wymagane jest też przeprowadzenie badań genetycznych (dzieje się tak, gdy mamy rodzinne obciążenie występowaniem chorób nowotworowych danego typu). Suma ubezpieczenia może w zależności od spełnienia tych warunków i wyników badań wzrastać.