Jak szybko opanować język angielski?

brain-1845962_1280Sprawna i efektywna nauka języka angielskiego jest tym, czego oczekuje każdy kursant. Obecnie umiejętności związane z posługiwaniem się innymi językami są bardzo pożądane przez pracodawców. Równie często mogą się przydać w życiu prywatnym podczas wyjazdów do różnych krajów w celach rekreacyjnych.

Edukacja języków obcych z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija, tak aby przekazywana wiedza była szybciej zapamiętywana i mogła być jak najefektywniej wykorzystywana w realnych kontaktach. Lektorzy stawiają przede wszystkim na praktyczne umiejętności, które są jedynie podparte ogólną teorią.

To podejście uczących pomaga kursantom szybciej wdrożyć wykładaną wiedzę w praktyce. Powtarzanie, dialogi czy prezentacje przed szerszym gronem osób pozwalają na przezwyciężenie bariery nieśmiałości i bycie bardziej otwartym na kontakty z innymi ludźmi.

Jakie metody?

Nauka języka angielskiego Częstochowa http://tarkowski.edu.pl/ opiera się przede wszystkim na metodzie bezpośredniej. Pierwszym takim rozwiązaniem był Callan. Obecnie istnieje bardziej rozwinięta i uwspółcześniona wersja tej metody – Direct Method for English.

Ta technika przede wszystkim opiera się na powtarzaniu już przyswojonych konstrukcji językowych, słówek oraz gramatyki. Dzięki temu kursant umie wykorzystywać szablony w różnych kontekstach sytuacyjnych oraz słownych. Gry i zabawy językowe wspomagają szybkie łączenie ze sobą faktów i reagowanie na zapytania obcych osób, np. na ulicy.

Zajęcia grupowe czy indywidualne?

Wielu kursantów uważa, że zajęcia indywidualne są bardziej efektywne, gdyż lektor skupia się na jednej osobie i dzięki temu intensyfikuje oraz dostosowuje zajęcia do potrzeb ucznia. Jednak w grupie mamy szansę na skonfrontowanie się z innymi uczestnikami kursu, a przez to skorzystanie z nabytych umiejętności w praktyce.

Zajęcia grupowe zwłaszcza są polecane osobom, które na co dzień korzystają z języka angielskiego. Dzięki temu będą sprawniej stosowały poznane konstrukcje językowe oraz słówka. Wszystko będzie uzależnione od kontekstu sytuacyjnego oraz miejsca, w którym wykorzystywane będą nabyte umiejętności.

Dodaj komentarz