Sprzedaż samochodu krok po kroku

auto-456630_640Jakie obowiązki wiążą się, ze sprzedażą samochodu ? By przejść do transakcji należy zadbać o kilka ważnych spraw, aby proces sprzedaży przebieg bezproblemowo i był zgodny z prawem.

Podczas transakcji bardzo ważna rzeczą jest zadbanie o formalności prawne i ubezpieczeniowe. Przy sprzedaży, z punktu widzenia prawa występują dwie osoby: kupujący i sprzedający. Te osoby po ukończeniu czynności transakcyjnych muszą udać się do trzech instytucji : Urzędu Skarbowego, Wydziału Komunikacji i Zakładu Ubezpieczeń.

W Urzędzie Skarbowym zajmujemy się podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcie umowy kupna – sprzedaży. Dowód zapłaty tego podatku należy przechowywać przez okres 5 lat. Grupa społeczną, która jest zwolniona od płacenia podatku są osoby niepełnosprawne. Gdy wartość samochodu nie przekracza 1000zł, również jesteśmy zwolnieni od płacenia tego rodzaju podatku.

Obowiązkiem sprzedającego, po zawarciu umowy kupna – sprzedaży jest przekazanie nowemu nabywcy pojazdu wraz z aktualnym ubezpieczenia OC, a także w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta.

Osoba sprzedająca samochód może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego w przeciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu przez nowego nabywcę. Bardzo istotną rzeczą dla osoby kupującej jest posiadanie kopii wypowiedzenia ubezpieczenia, po to, aby osobiście dostarczyć ją ubezpieczycielowi.

Po zawarciu transakcji z kontrahentem, na nowego nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zwarte w umowie OC. Dzięki temu kupujący może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy kupna- sprzedaży.

Musimy pamiętać, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe . Jeśli zakupiony przez nas pojazd nie posiada ubezpieczenia, koniecznie należy je nabyć, najlepiej jeszcze w tym samym dniu.

Najważniejszą rzeczą podczas sprzedaży samochodu jest dobrze sporządzona umowa. musi ona zawierać wszelkie niezbędne dane tak jak: Numer PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer oraz seria dowodu osobistego bądź paszportu – dla osoby fizycznej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i w przypadku osób prawnych czyli spółek, umowy wyglądają troszkę inaczej. Pamiętajmy o tym, że jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, niezbędne są ich podpisy w umowie.

Jeśli już mamy wybrany przedmiot umowy musimy zaznaczyć o jaki model auta chodzi, jego rocznik, przebieg, numer nadwozia (VIN) oraz numer rejestracyjny. Taka umowa może oczywiście zostać zawarta w formie ustnej lecz bezpiecznie dla obu stron będzie forma pisemna.

Dodaj komentarz