Każdy zauważa, że nauka na każdym poziomie edukacji wygląda inaczej. Po przejściu do kolejnej szkoły spotykają nas nowe, zwykle wyższe wymagania....