Nowe zasady badań technicznych samochodów

pexels-photo-401796Nowe przepisy badań technicznych pojazdów mają przeciwdziałać załatwianiu po znajomości przeglądów. Ustawodawcy sądzą, że dzięki nim właściciele zadbają o samochody jeszcze przed wizytą w stacji diagnostycznej. 

Przepisy zakładają, że za badanie opłatę trzeba będzie uiścić z góry, jeszcze przed rozpoczęciem przeglądu. Zasady zostały wprowadzone wskutek tego, że właściciele niesprawnych samochodów nie chcieli bądź nie regulowali należności po testach w stacji diagnostycznej.

Według kierowców pojazdów opłata dotyczyła pieczątki, która była przybijana po przeprowadzeniu badań diagnostycznych, a nie za samą usługę. Ustawodawca postanowił więc wprowadzić zmiany. Kwoty za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione.

Obecnie najpierw samochód jest wprowadzany do Centralnej Ewidencji Pojazdów (odświeżonej wersji CEP), dzięki czemu już samo pojawienie się w zakładzie jest odnotowane. Następnie klient uiszcza opłatę za badanie diagnostyczne. W przypadku negatywnego wyniku, pieniądze nie są zwracane.

Diagnosta znalezione usterki musi wprowadzić do systemu z oznaczeniami kodów niedomagań. Obecnie więc nie wystarczy ustne upomnienie kierowcy. W sytuacji, gdy właściciel zmieni stację, to osoba przeprowadzająca testy zobaczy usterki jeszcze przed rozpoczęciem badań diagnostycznych.

Przepisy regulują także okres, w którym awaria musi zostać naprawiona. Jest to 14 dni. Powtórna weryfikacja na tej samej stacji może wynieść od 13 do 36 złotych. Wszystko jest uzależnione od wagi awarii. Po ustawowym okresie właściciel pojazdu będzie musiał wykonać pełne badanie, co wiąże się z dokonaniem całościowej opłaty za testy diagnostyczne.

Centralna Ewidencja Pojazdów w ramach nowych przepisów również poszerza swoją działalność. Do CEPu mają trafiać informacje na temat szkód nieubezpieczonych samochodów, zatrzymanych dowodach rejestracyjnych czy zabezpieczeń na autach (w tym zajęciu przez organy egzekucyjne).

Więcej na temat nowych przepisów oraz transportu i diagnostyki pojazdów można znaleźć na stronie http://www.impwar.pl/.