Wady zgryzu u dzieci – leczenie

girl-510446_640Wada zgryzu jest jednym z najczęstszych zaburzeń występujących u dzieci. Polega ono na nieprawidłowościach w budowie zębów, łuków zębowych lub niewłaściwej pozycji żuchwy. Powoduje to złe ułożenie zębów w dolnym i górnym rzędzie względem siebie, a w rezultacie ich niewłaściwą styczność. Może to znaczne trudności w mowie, żuciu pokarmów, przełykaniu, a nawet oddychaniu. W skrajnych wypadkach wada zgryzu jest wyraźnie widoczna w asymetrii, cofnięciu bądź wysunięciu żuchwy, co dodatkowo może przyczyniać się do stresu dziecka w środowisku rówieśniczym. Nieleczone wady zgryzu mogą w dalszej konsekwencji negatywnie rzutować na ogólny stan zdrowia jamy ustnej, przyzębia, a także stawów skroniowo żuchwowych.

Nieprawidłowości zgryzu można podzielić na wrodzone oraz nabyte. Wszystko zależy tutaj od okresu w jakim na ukształtowanie się zębów i żuchwy oddziaływały czynniki patogenne. Wady rozwojowe mają swój początek już w życiu płodowym dziecka. Najczęściej owe wady ulegają utrwaleniu w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, gdyż wówczas to ma miejsce intensywny wzrost. W przypadku wad nabytych wymienia się m. in. złą pozycje snu i karmienia, nadużywanie smoczków, ssanie i nadgryzanie palców, bruksizm, mechaniczne urazy części twarzowej, zachowaniem się niektórych zębów mlecznych lub ich przedwczesnym usuwaniem oraz nadgryzanie twardych przedmiotów.

Badanie kontrolne zgryzu powinno pierwszy raz zostać przeprowadzone pomiędzy s a 6 rokiem życia, kiedy zęby mleczne są już w pełnym stanie. Kolejne pomiędzy 7 a 9, czyli wówczas kiedy pojawiają się pierwsze zęby stałe oraz pomiędzy 10 a 12 rokiem, kiedy to wyrastają ostatnie zęby stałe takie jak przedtrzonowce i kły. Wizytę u ortodonty może zalecić dentysta dziecięcy częstochowa. Wśród najczęściej spotykanych odmian wad tego typu należy tyłozgryz i przodozgryz, czyli zęby żuchwy znajdują się za górnymi lub też przed nimi. Może również wystąpić tzw. zgryz krzyżowy, gdy jakiś ząb dolny rośnie pod niewłaściwym kątem oraz zgryz otwarty cechujący się prześwitami między zębami. Nie powinniśmy czekać z badaniem w gabinecie specjalisty, gdyż wraz z wiekiem i zamianą zębów mlecznych na stałe nieprawidłowości związane ze zgryzem mogą się pogłębiać i mieć dalsze negatywne skutki.

Dodaj komentarz